RSS

การสร้างภาพเคลื่อนไหว(Gif) ด้วยโปรแกรมโฟโต้สเคป


ภาพเคลื่อนไหวแบบง่าย

โปรแกรมโฟโต้สเคป

เป็นโปรแกรมฟรีที่ใช้ตกแต่งรูปภาพ  ฟังก์ชั่นการทำงานที่มากมาย ได้รับการนิยมในการใช้งานสำหรับตกแต่งภาพ  เช่น สามารถแต่งภาพให้คมชัด  ตัดส่วนที่ไม่ต้องการ ขยายภาพ บีบอัดภาพ เป็นต้น นอกเหนือจากความสามารถในการตกแต่งภาพแล้ว  ยังมีความสามารถอื่น ๆ เช่น   จับภาพหน้าจอได้  สร้างภาพเคลื่อนไหว  สร้างรูปติดบัตร ออกแบบปกรายงานจากเมนูรวมภาพ  คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้โฟโต้สเคปได้รับความนิยม    ดิฉันขอนำเสนอความสามารถของโปรแกรมโฟโต้สเคป ในการทำรูปภาพเคลื่อนไหว   และการจับภาพหน้าจอ  มาประยุกต์ร่วมกัน ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวจากวีดีโอ   โดยสามารถสร้างจากวีดีโอออนไลน์ เช่น จาก Youtube หรือ จากวีดีโอที่เปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยโปรแกรมดูหนังฟังเพลงต่าง ๆ  วิธีการทำก็ไม่ยาก มีขั้นตอนในการสร้างภาพเคลื่อนไหวจากวีดีโอโดยประยุกต์ใช้ความสามารถในการจับภาพหน้าจอและการสร้างภาพเคลื่อนไหวในโฟโต้สเคปดังนี้

การใช้งานโปรแกรม Photoscpae

                                 รูปที่ 1 หน้าตาโปรแกรมโฟโต้สเคป

1. เปิดโปรแกรมโฟโต้สเคปขึ้นมา  คลิ๊กที่เมนู  ถ่ายภาพหน้าจอและบันทึก  ดังรูปที่ 1

ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมโฟโต้สเคป

                                       รูปที่ 2 เปิดยูทุปแล้วเริ่มคลิีกถ่ายภาพหน้าจอ

2.เล่นวีดีโอที่ต้องการนำมาทำเป็นภาพเคลื่อนไหว  ดังภาพที่ 2 ดิฉันเล่นวีดีโอใน Youtube  ต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยให้จุดเริ่มต้น  เริ่มจากที่ใด กดคลิ๊กไอคอน  Pause  หรือหยุดชั่วคราว   แล้วคลิ๊ก ถ่ายภาพหน้าจอจากโปรแกรมโฟโต้สเคป

photoscape 3. เมื่อจับภาพจากโฟโต้สเคปแล้ว  ให้ไปทำการปรับแต่งรูปภาพ โดยกลับไปที่หน้าต่างโฟโต้สเคป  แล้ว เพิ่มเติม  ตัด  ปรับแต่ง ตามต้องการ  ที่สำคัญห้ามลืมบันทึกภาพดังกล่าวค่ะ

4. ดำเนินการตามชั้นตอน ที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง  โดยให้วีดีโอเล่นไปตามลำดับ แล้วจับภาพให้ภาพเล่นต่อเนือง กะว่าให้ภาพเคลื่อนไหวเล่นได้ เรียบ และต่อเนื่อง ถ่ายภาพมาได้ตามจำนวนที่ต้องการ    ขอแนะนำในตอนที่บันทึกให้บันทึกภาพที่ได้จากการถ่ายโดยใส่ลำดับที่ในภาพถ่ายด้วย และอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน มิเช่นนั้นอาจทำให้ลืมลำดับการเล่นภาพในไฟล์เคลื่อนไหวที่จะสร้าง

ขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟโต้สเคป

5.  นำภาพหน้าจอที่ได้มา มาสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยไปที่โปรแกรมโฟโต้สเคป  คลิ๊กเมนูการสร้างภาพเคลื่อนไหว  ต่อจากนั้นลากภาพที่ได้จากการถ่ายหน้าจอ มาวางไว้ตรงกลางของโปรแกรม โดยลากภาพมาตามลำดับการแสดงผล  ต่อจากนั้นปรับ แก้ไขเวลาการแสดงผล  ให้ภาพเคลื่อนไหวออกมาได้เป็นธรรมชาติ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยโฟโต้สเคป

ขั้นตอนสุดท้าย หลัง ทดลองปรับแต่งค่าการแสดงผลต่าง ๆ ตามความพอใจ  แล้วบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ได้เลยค่ะ  เรียบแล้วแล้วค่ะ ทั้งหมดนีี้คือวิธีการสร้างภาพเคลือ่นไหว ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์อย่างโฟโต้สเคปไม่ยากใช่ไหมคะ  เริ่มต้นทดลองสร้างกันเลยค่ะ  0 Responses to "การสร้างภาพเคลื่อนไหว(Gif) ด้วยโปรแกรมโฟโต้สเคป"

แสดงความคิดเห็น

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Return to top of page Copyright © 2010 | Flash News Converted into Blogger Template by HackTutors